ספרים, רבותיי, ספרים
  www.bookwatch.022.co.il
bookwatch
יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  |  אודות  
אין אלא לשמוח על התרגום של אחד מספרי הפילוסופיה המשמעותיים לעברית. חשיפתם של הקוראים הישראליים למיטב הכתיבה הפילוסופית מעלה תקווה כי הגותו של הגל תתפוס מקום מרכזי יותר במחקר הפילוסופי בישראל. מעניין יהיה לראות את הפיתוחים העכשווים לתיאוריות הסבוכות של הגל. מכל מקום, לא יכול להיות ספר, כי הנגשתו של אחד ההוגים המרכזיים בעולם הפילוסופיה לסטודנטים רבים הינה צעד חשוב בהתממשותה של תקווה זו.
12:49 (15/02/12) book watch

אני זוכר את הפעם הראשונה ששמעתי טיעון המבוסס על תיאוריה הגלינית. עלי להודות כי איני זוכר מה עמד בבסיס הדיון או באיזה נושא הוא הועלה (אם כי נדמה לי שמדובר היה בשאלת הזכות לקניין) - אולם אני זוכר עד מאד את הרושם שהותיר עלי הטיעון, ובעיקר את התבססותו על תפיסה אחרת, כה שונה מזו המקובלת בשיח הסוציו-פוליטי. שנים מעטות לאחר מכן, כאשר ביקשתי לרכוש לעצמי מעט ידע נוסף אודות התפיסה המדינית של הגל, התברר לי כי לסטודנט ישראלי מהמניין עומדים מעט מאד כלים על מנת להעמיק במשנה זו. דווקא בשל כך שמחתי על התרגום החדש של אחד מספריו המשפיעים של הגל - הפילוסופיה של המשפט - לעברית. גיאורג וילהלם פרידריך הגל, היה כאמור, פילוסוף גרמני שחי בין השנים 1770-1831. הגותו אשר ביקשה לחבר בין ערכים של ליבראליזם ושמרנות נתפסה על דרך הכלל כעומדת בסתירה לעקרונות ליבראליים. ויחד עם זאת, ההיסטוריה מעידה כי להגותו של הגל נתגלו 70 פנים. כך, הגות זו שימשה תפיסות מנוגדות זו לזו בתכלית. הגליאנים ימניים משכו את רעיונותיו של הגל לכיוון המצדיק את פעולתם של המוסדות הלאומיים הקיימים בעוד שהגליאנים שמאליים ראו בהגותו של הגל בסיס למהפיכות במצב הקיים. כך או כך, מימין או משמאל, איש אינו חולק על תרומתו של הגל למסורת הפילוסופית שעיצבה את העולם בו אנו חיים. תפיסות מוסריות ופוליטיות המבנות את עולמנו שאבו והתעצבו לאורם של רעיונותיו, כאשר העיקרי מבינהם הינו הליבראליזם המאפיין את החיים בעולם המערבי בן ימינו. עובדה נוספת עליה לא ניתן לחלוק היא הקושי הכרוך בניסיון ללמוד את ההגות ההגליאנית. בשונה מהוגים שכתיבתם נועדה להמונים, הגל כתב קשה ומורכב. מורכבות זו אינה מפחיתה, כמובן, מחשיבות הרעיונות כשלעצמם, ואולם היא מציבה אתגר נוסף בפני המבקש לחקור את הגותו של אחד ההוגים המשפיעים בעולם הפילוסופיה. דווקא בשל כך יש לשמוח על התרגום החדש, כמו גם על המבוא המרתק והמפורט שצורך למהדורה עברית זו על ידי פיני איפרגן. אכן, המבקש ללמוד את הגל נדרש למבוא. ההסברים של איפרגן מסייעים למי שמבקש להכניס את ראשו אל בינות לעמודים צפופי הכתב. איפרגן כאילו נוטל את הקורא יד ביד על מנת להדריכו בין השבילים הסבוכים. תרגומו של גדי גולדברג עושה את יתרת העבודה. אכן, אין אלא לשמוח על התרגום של אחד מספרי הפילוסופיה המשמעותיים לעברית. חשיפתם של הקוראים הישראליים למיטב הכתיבה הפילוסופית מעלה תקווה כי הגותו של הגל תתפוס מקום מרכזי יותר במחקר הפילוסופי בישראל. מעניין יהיה לראות את הפיתוחים העכשווים לתיאוריות הסבוכות של הגל. מכל מקום, לא יכול להיות ספר, כי הנגשתו של אחד ההוגים המרכזיים בעולם הפילוסופיה לסטודנטים רבים הינה צעד חשוב בהתממשותה של תקווה זו. פילוסופיה של המשפט - גיאורג וילהלם פרידריך הגל - תרגום: גדי גולדנברג - מבוא: פיני איפרגן - הוצאת שלם

 
 
חדשים ומומלצים
ספרות ישראלית
ספרי ילדים ונוער
ספרות מתורגמת
ספרות עיון
כתבי עת  
ספרות מקצועית, ספרי הדרכה
בריאות ותזונה
פנאי, בישול והדרכה
הפינה היהודית
דעות
יום הזיכרון ויום העצמאות
יום השואה
יום השואה הבינלאומי
פרויקט "הבמה שלכם"
והיו עינינו רואות.... לקראת שבוע הספר העברי
קצרים לשבוע הספר