ספרים, רבותיי, ספרים
  www.bookwatch.022.co.il
bookwatch
יום א', יח’ בתמוז תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  |  אודות  
הרבנות ומחולליה עומדים מאז הקמתה של מדינת ישראל בפני אתגרים לא פשוטים, המשפיעים על מאפייני הפעולה הרבנית ומקומה בחברה. בספר "רבנות:האתגר" מוצעת לקורא אסופת מאמרים מרשימה ואמיצה, המבקשת לעמוד על מקומה של הרבנות ותפקידה בישראל של ימינו. חשוב ומומלץ בחום.
13:40 (26/09/11) book watch

הציווי "עשה לך רב" נאמר פעמיים בפרק הראשון של מסכת אבות, דבר שיש בו כדי להצביע, ככל הנראה, על החשיבות שהקנו חכמינו זכרם לברכה למוסד הרבנות והדבקות בו. ואכן, עם ישראל בתפוצותיו נשמע לציווי, והעמיד את הרבנים בעמדת הנהגה משך מאות בשנים. כמנהיגי הציבור, שימשו הרבנים במגוון רחב של תפקידים, החל בהנהגה פוליטית (לצד גורמים אחרים בקהילה), עובר בהנהגה דתית וכלה בהנהגה משפטית וציבורית. ואולם בעת החדשה, ובעיקר מאז כוננה מדינת ישראל, עומדים הרבנות, כמוסד, והרבנים כמחולליו, בפני מבחן רב אתגרים אודות מקומם במישורי ההנהגה השונים. שאלת היחס לרבנות ולרבנים עולה, חדשות לבקרים, על ידי מגזרים שונים בחברה הישראלית. עיקר המתח מצוי, מטבע הדברים, בציבור שאינו שומר תורה ומצוות, המבקש למצוא דרך להתמודד עם מאפייניה הדתיים של הרבנות, ועם שאיפתה לתפוס מקום בהנהגה פוליטית וציבורית. ואולם גם המגזר הדתי-ציוני מתקשה לבסס את מקומה של הרבנות בעת החדשה. מגזר זה, המבקש להיות נאמן למדינה, מוסדותיה הנבחרים ולמערכת המשפט, מתמודד עם קונפליקט הנובע מתפיסת הרבנות כמערכת המחילה עצמה על כלל תחומי החיים. מתחים אלה, ועוד רבים נוספים ומעניינים (למשל התמודדות הרבנות עם השינויים הטכנולוגיים רחבי ההיקף), מוצאים ביטוי בספר חדש וחשוב מבית המכון הישראלי לדמוקרטיה ועם עובד – רבנות:האתגר. הספר כולל מאמרים רבים העוסקים בדיוק באתגרים העומדים בפני הרבנות בדור החדש במישורים השונים: ההנהגה הפוליטית; המישור הציבורי; המישור המשפטי והמישור הדתי. מדובר בספר מרתק. המאמרים הנכללים בו אמיצים ברמה יוצאת דופן ואינם נמנעים מלהציב מראה בפניה של הרבנות, תוך שמירה על יושר אינטלקטואלי מרשים. הספר, בשני כרכים, מחולק לשישה שערים:הרב והחברה, הרב והקהילה, הרבנות כמקצוע, הרבנות באספקלריה היסטורית, הרב והפסיקה ומודלים של רבנות. שערים אלה כוללים אוסף מרשים של מאמרים מאת טובי החוקרים והרבנים בישראל. בין היתר מופיעים בספר מאמריהם של פרופ' ידידיה שטרן (הבוחן את הרבנות כמנהיגות רלוונטית); הרב אהרון ליכטנשטיין (הסוקר את היחס שבין ממשל קהילתי אזרחי ורבני); הרב דר' בנימין לאו (רבני קהילות - בין ההלכה לחיים); הרב יובל שרלו (הדן בשאלת האתיקה הרבנית) ודר' שוקי פרידמן (העוסק באחת השאלות הבוערות בציונות הדתית - הציות לפסיקת רבנים בסוגיות מדיניות). מדובר באחד האוספים המרשימים ביותר של ידע אודות הרבנות ומעמדה, כזה המציב בפני הקורא מגוון רחב של שאלות המעסיקות רבות את מרבית הציבור הישראלי. הספר מניח כי דיון אמיתי ומושכל בשאלת מעמד הרבנות בעת הזו, על תפקידיה השונים, אפשרי רק לאחר שהונחו בפני הקורא היסודות ההיסטוריים והעובדתיים, ובכך גדולתו. כפי שצוין לעיל, מדובר במאמרים שחלקם הגדול ניחן באומץ יוצא דופן בשיח הדתי-הלכתי, בעיקר שעה שרבים מהכותבים המנתחים ביושר, כאמור, את מוסד הרבנות הינם בעלי תואר רבנות בעצמם, ומהווים חלק אינטגראלי מהציבוריות הדתית בישראל. זהו ספר חובה לכל מי שמוטרד מעתידה של החברה הישראלית ומיכולתה לשמר את מרקם היחסים העדין בין הקבוצות והמגזרים הפועלים בה. הוא מומלץ בחום גם לאלו המבקשים ללמוד על השינויים העוברים על הציבור הדתי בישראל (בעיקר הציבור הדתי-ציוני). רבנות:האתגר - עורכים פרופ' ידידיה שטרן ודר' שוקי פרידמן - המכון הישראלי לדמוקרטיה; עם עובד

 
 
חדשים ומומלצים
ספרות ישראלית
ספרי ילדים ונוער
ספרות מתורגמת
ספרות עיון
כתבי עת  
ספרות מקצועית, ספרי הדרכה
בריאות ותזונה
פנאי, בישול והדרכה
הפינה היהודית
דעות
יום הזיכרון ויום העצמאות
יום השואה
יום השואה הבינלאומי
פרויקט "הבמה שלכם"
והיו עינינו רואות.... לקראת שבוע הספר העברי
קצרים לשבוע הספר