ספרים, רבותיי, ספרים
  www.bookwatch.022.co.il
bookwatch
יום א', יח’ בתמוז תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  |  אודות  
האם הזהות הלאומית או הדתית הינה אבן נגף בפני עולם מאוחד ואוניברסלי או שמא דווקא ביצורה של זו יסייע בידינו להגיע לעולם דמוקרטי יותר?
10:02 (30/08/11) book watch

הזהות של אדם, של אומה או של עם, הינה אחד ממושאי המחקר הנפוצים ביותר בספרות הסוציולוגית והפוליטית. לצד ההכרה בחשיבותה של ההזדהות האנושית עם קבוצה - הכרה המבוססת על תפיסה אריסטוטלית של האדם כחיה פוליטית - קיימים ספקות רבים אודות תפקידה של הזהות בעולם האוניברסלי ההולך ומתפתח. האם הכפר הגלובאלי יכול לסבול קיומן של זהויות לאומיות או דתיות? האם קיומן של אלו, והתפתחותן המתמדת, יכולה לאפשר את חזון העולם המאוחד - זה שאינו עורך אבחנה בין דת, גזע, מין ולאום? או שמא התבצרות מאחורי מתרסי הזהות הפרטניים - אלו המבדלים בין אדם אחד למשנהו - עומדת בסתירה למגמת ההאחדה העולמית? נתן שרנסקי, אסיר ציון שכיהן שנים כשר בממשלות ישראל, סבור שזהות הינה נדבך מרכזי להגנה על הדמוקרטיה וממילא, להגנה על אותו עולם חופשי ופתוח שהליברליזם מבקש לקדם. בספרו "בזכות הזהות" הוא חושף בפני הקורא את התיאוריה המבקשת לעגן את חשיבותה של הזהות כאבן יסוד ליכולת האדם, והלאום, לקיים יחסי כבוד עם קבוצות אחרות, השונות ממנו. לטענתו של שרנסקי, הזהות אינה מכשול בפני הידברות וקיום משותף. נהפוך הוא. שרנסקי סבור כי דווקא אלו שזהותם דהתה מתקשים לקיים יחסים תקינים עם השונה מהם. זהות חזקה היא מתכון לחוסן פנימי, המאפשר לבעליו להיפתח ולקיים דיאלוג עם אחר. ניתן, מטבע הדברים, להקשות על תיאוריה זו של שרנסקי. טענות נגד זהות - בעיקר לאומית או דתית - נשנות ועולות פעם אחר פעם, ואלו מוצגות כבסיס לריבוי המתחים בין קבוצות לאומיות ודתיות בעולם. ויחד עם זאת - ואולי זו גדולתו של הספר - שרנסקי מבקש לתמוך את טענותיו במציאות. הספר שזור בתיאורי מקרים של שרנסקי ממקור ראשון, אשר באמצעותן מבקש שרנסקי לחזק את טענותיו ולהציגן לבחינת הקורא. הגם כי אין מדובר בממצאים אמפיריים, נראה כי אותן דוגמאות העוסקות בשאלות של זהות ממחישות בפני הקורא את הטענה והתממשותה. עיקר הדוגמאות מבקשות להראות כיצד טענות של זהות הופנו כנגד העם היהודי ומדינת ישראל (לצד השוואה מתבקשת לארצות הברית). יש בצמצום זה אובדן מסוים, כיוון שישראל או העם היהודי, אינם הגורמים היחידים בעולם המבקשים לשמר את זהותם. לא זו בלבד, אלא שצמצום העיסוק ביהדות ובישראל אינו מאפשר לראות את היקפה של השאלה, את השונות הקיימת במתחים השונים בין זהות לאומית, דתית ואישית, וממילא, את הדיון האינטלקטואלי העולמי בשאלות אלה. אפשר להסכים או שלא להסכים עם טענותיו של שרנסקי. ויחד עם זאת, לא יכולה להיות מחלוקת כי עצם העלאת השאלה לדיון ציבורי הינה חשובה. במציאות פוסט-מודרנית, כזו המבקשת לנתץ זהויות על קרקע הקוסמופוליטיות (מדומיינת או ממשית), מוכרח להיות מקום לדיון מעמיק, אינטנסיבי וענייני באשר לשאלת מקומה של הזהות וחשיבותה. האם הזהות היא באמת השער שלנו לעבר ולעתיד, האם היא זו הממקמת אותנו בשרשרת הדורות ונותנת לחיינו משמעות או שמא היא זו שמונעת מאיתנו את הזכות הבסיסית ליציאה מהקבוצה בה נולדנו, ואת החירות הבסיסית לבחור את דרכינו אנו? סביר להניח כי הדיון בשאלת מקומה של הזהות וחשיבותה ימשיך להתקיים - בין במישור הישראלי ובין במישור העולמי - ואולם טוב שיתקיים על מצע מושכל, המתבסס על טענות דוגמת אלו המופיעות בספרו של שרנסקי. בזכות הזהות: תפקידה החיוני בהגנה על הדמוקרטיה - נתן שרנסקי עם שירה וולוסקי - וייס - הוצאת שלם

 
 
חדשים ומומלצים
ספרות ישראלית
ספרי ילדים ונוער
ספרות מתורגמת
ספרות עיון
כתבי עת  
ספרות מקצועית, ספרי הדרכה
בריאות ותזונה
פנאי, בישול והדרכה
הפינה היהודית
דעות
יום הזיכרון ויום העצמאות
יום השואה
יום השואה הבינלאומי
פרויקט "הבמה שלכם"
והיו עינינו רואות.... לקראת שבוע הספר העברי
קצרים לשבוע הספר