ספרים, רבותיי, ספרים
  www.bookwatch.022.co.il
bookwatch
יום א', יח’ בתמוז תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  |  אודות  
בספרו, צחוק אברהם, מבקש בנימיני לתת פירוש חדש לספר בראשית, במסגרתו מנסה בנימיני לראות את אלוהים במשקפיים אחרות, אנושיות יותר.
08:46 (16/01/11) book watch

סקרים שנערכו בכל אחד מהעשורים האחרונים מעלים שהתנ"ך, על נגזרותיו, הינו הספר הנמכר ביותר בהיסטוריה התרבותית האנושית. הגם שתקופות חדשות טומנות בחובן שינויים עצומים, התנ"ך, סיפוריו, גיבוריו ולקחיו ממשיכים להעסיק את האדם - בין אם מדובר מבחינה אמונית, אנושית או ביקורתית. במובן זה, ספרו של דר' בנימיני הינו ניסיון נוסף ליתן משמעות אחרת, אנושית יותר, לדמותו של אלוהים כפי שזו מתגלה בספר בראשית - מסיפור הבריאה ועד לעקידת יצחק. בנימיני מציג את השאלות המנחות אותו בניתוח אותו הוא עורך, כבר בפתיחה לספר. הוא מבקש ליתן פרשנות תיאולוגית ביקורתית, המאפשרת לדון באופן בו מוצגים אלוקים ואדם במערכת היחסים המתוארת בספר בראשית. בנימיני מערער על הנחת מוצא התיאולוגית אמונית ולפיה האלוהים הוא המוחלט והשולט ואילו האדם הוא הכנוע והמרצה. הוא מבקש ליתן פרשנות אחרת לאותן אינטראקציות שמתוארות בספר בראשית בין אלוהים והעולם, וכן בין אלוהים ובין שניים מגיבורי הספר - נוח ואברהם. קריאתו של בנימיני שונה מזו הנהוגה, בעיקר בקרב הקהילות האורתודוכסיות - כיוון שהוא מערער על התפיסה הבסיסית שאסור לשאול או לחקור אחר מעשיו של אלוהים. כך מתאר בנימיני את אלוהים כזה הנכנע לרצונות היקום והאדם. כך לדוגמה, מתאר בנימיני את כניעתו של אלוהים לשרה, העומדת על כך שישמאעל ואמו יגורשו מבית אברהם. וכך מתאר בנימיני את העובדה כי אלוהים הוא זה שמצמץ ראשון בקרב המוחות שניהל עם אברהם אבינו במעשה העקדה. מדובר אם כן באלוהות תיאולוגית אך שונה במהות מזו המקובלת בקרב החוגים האמוניים. קריאת האנושיות למעשיו של אלוהים מפתה, וזאת בעיקר כיוון שאין לפרשנים אלא מה שהם מכירים ויודעים. ממילא, ברי כי המשגות שונות אודות מעשים ופעלים אלוהיים נוטות להיות, לא רק בספרו של בנימיני, אנושיות בטבען. ויחד עם זאת, מעניין לקרוא את הפרשנות האחרת אותה מבקש בנימיני להעניק למעשה הבריאה ולהתנהלותו של אלוהים עם אותם יצורי אנוש. שינוי מאזן הכוחות, ראיית האלוהים ככזה שאינו פועל בריק, בעל אינטרסים (גם אם עצמיים) ואנושי - אכן מספקים שינוי מחשבתי אודות אירועי ספר בראשית המוכרים. בנימיני מעלה על נס את המסורתי, את זה שאינו מחזיק בגישה אמונית או ביקורתית בלבד. את זה המצליח לחלק בין שתי התפיסות האלוהיות - זו של אל קנא וזו של אל שוחק ואוהב. גישה זו, לטענת בנימיני, מאפיינת יהודים רבים במהלך הדורות - יהודים אשר היו רתומים לעבודת האל, אך עבדו את האל מתוך שמחה וצחוק ולא מתוך פחד ויראה. גישה זו היא ככל שנראה זו שמאפשרת לבנימיני להציע את הניתוח הפלורליסטי אותו הוא מבקש להעניק לאלוהות ולהופעתה בעולם. צחוק אברהם: פירוש לספר בראשית כתיאולוגיה ביקורתית - דר' יצחק בנימיני - הוצאת רסלינג

 
 
חדשים ומומלצים
ספרות ישראלית
ספרי ילדים ונוער
ספרות מתורגמת
ספרות עיון
כתבי עת  
ספרות מקצועית, ספרי הדרכה
בריאות ותזונה
פנאי, בישול והדרכה
הפינה היהודית
דעות
יום הזיכרון ויום העצמאות
יום השואה
יום השואה הבינלאומי
פרויקט "הבמה שלכם"
והיו עינינו רואות.... לקראת שבוע הספר העברי
קצרים לשבוע הספר