ספרים, רבותיי, ספרים
  www.bookwatch.022.co.il
bookwatch
יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  |  אודות  
באמצעות אסופת מאמרים מרתקת וחודרת, חושפים דר' חנה כץ ודר' ארז צפדיה את פניה של ישראל האחרת - זו המבקשת להתקרא חברתית, אך מוצאת עצמה, פעמים רבות, מפקירה רבים מבניה.
18:04 (03/01/11) book watch

המשבר הכלכלי שהחל לתת את אותותיו בעולם המערבי בשנת 2008, הביא גם את תומכיו ההדוקים ביותר של הסדר הניאו-קפיטליסטי, זה השולט בעולם עוד מימיו של מילטון פרידמן, לחשיבה שניה. שעה שבנקאי וול סטריט המצוחצחים תועדו כאחוזי בעתה - אוחזים בידיהם את קופסאות הקרטון, אשר הפכו זה מכבר לסמל לפיטורין - נראה היה כי גם חסידי השוק החופשי מרכינים לרגע קט את ראשם, לפחות על מנת להקשיב גם לקולות אחרים. שיעורי האבטלה הגבוהים, יחסית, בארצות הברית, כמו גם פשיטת הרגל של מדינות שלמות דוגמת יוון, אסלאנד ואירלנד, מעידים כי המשבר הכלכלי עודו מכה בכל כוחו בכלכלות העולם החופשי. ואולם נדמה כי הבושה הרגעית, אותה מראית עין של מחשבה שניה אודות השלכותיה ההרסניות של כלכלת השוק הפרוע, נאלמו ונעלמו כהרף עין. מצדדי הניאו קפיטליזם שבו והרימו ראש. בין אם בוול סטריט ובין אם ביתר שווקי העולם - הדובים פינו את מקומם לשוורים, ההמונים שבו לשים את כספם על קרנו של הצבי - ואם נדמה לכם שהתיאורים האחרונים כוללים יותר מידי חיות, אז זה בגלל שמדיניות העדר שבה ומפעמת במדיניות הכלכלית העולמית. שוב. על רקע המשבר, השלכותיו ותוצאותיו, היה מרתק לקרוא את ספרם של דר' חנה כץ ודר' ארז צפדיה, אשר עמלו וקיבצו אסופה מרשימה של מאמרים, המצליחים לחדור את חומות ההשתקה, ההכחשה וההסתרה שנוקטות המדינה, אך גם החברה בישראל. באמצעות המאמרים , מבקשים עורכי הספר לבסס את טענתם אודות היות מדיניותה החברתית של ישראל כזו המנוהלת בשני נתיבים שונים במהות - מדיניות משגיחה ומדיניות מפקירה. הגם ששני נתיבים אלה סותרים האחד את השני במהות, הרי שלדידם של עורכי הספר - וכפי שניתן להתרשם מהמאמרים המובאים בגדרו - הם מצליחים לאפשר את פעולתה של המדינה והחברה בסוגיות חברתיות שונות ומגוונות. הספר נחלק לארבעה שערים, אשר כל אחד מהם דן בהיבט אחר של אותה מדיניות עליה מצביעים עורכי הספר. נדמה שכל אחד מהמאמרים מצליח להיות רלוונטי ותקף לסוגיות העומדות בבסיס העימותים והסערות החברתיות של ישראל בימים אלה. כך, בין היתר, מאמרו של חיים יעקובי, המתאר את הקופליקט עימו מתמודדת ישראל בסוגיית מבקשי המקלט מאפריקה; מאמרה של יעלה לבנת - רענן אודות האופן בו מתייחס הממשל הישראלי לתושבי הכפרים הבדואים הבלתי מוכרים בנגב; מאמרו של יאיר בוימל, המבקש לפענח את צופן המדיניות של הממסד הישראלי כלפי אזרחי ישראל הערבים וכן מאמרם של אייל פרידמן ומיכאל שלו על האופן שבו גומלת המדינה לקבוצות אוכלוסיה שונות המבטאות את הערכים אותם מבקשת המדינה לקדם ולהעצים. מקבץ הנושאים שהוצגו לעיל, המהווים רק טעימה מהנושאים המגוונים בהם עוסקים המאמרים בספר, מחדד את חשיבותו של הספר, ואת יכולתו לשמש מצע אמיתי לדיון חברתי נוקב. מגוון הנושאים, כמו גם עומק המאמרים, מאפשר לכל מי שמתעניין בחיי החברה הישראלית, בנעשה בפיסת ארץ זו, לקבל פרספקטיבה נוספת, עמוקה ולא מתפשרת, גם אודות הסוגיות הרגישות והכואבות ביותר. כמו שפתחתי ואמרתי, אותותיו של המשבר הכלכלי העולמי - זה שנראה היה שהולך לשנות סדרי בראשית (או לפחות סדרי כלכלה ניאו ליבאלית), הולכים וחומקים שעה שבורסות העולם משיאות את רווחי המשקיעים. נראה, כי מציאות זו מספקת תשובה, גם אם עגומה בבסיסה לשאלתם של עורכי הספר בסיפא למבוא: האם המשבר והערעור על האידיאולוגיה הניאו ליבראלית מציינים את תום עידן המדינה המפקירה - המדינה המשגיחה? - ימים יגידו. מדינה מפקירה מדינה משגיחה: מדיניות חברתית בישראל 1985-2008 - דר' חנה כץ ודר' ארז צפדיה עורכים - הוצאת רסלינג

 
 
חדשים ומומלצים
ספרות ישראלית
ספרי ילדים ונוער
ספרות מתורגמת
ספרות עיון
כתבי עת  
ספרות מקצועית, ספרי הדרכה
בריאות ותזונה
פנאי, בישול והדרכה
הפינה היהודית
דעות
יום הזיכרון ויום העצמאות
יום השואה
יום השואה הבינלאומי
פרויקט "הבמה שלכם"
והיו עינינו רואות.... לקראת שבוע הספר העברי
קצרים לשבוע הספר